3B arbetar med att hitta rätt nivå på säkerhetsarbetet när det gäller Brand och Utrymning. Målgruppen är främst hyres -bostadrätts fastigheter och industrin. Utför besiktningar av fastighet/verksamheter utifrån det regelverk som styr verksamheten. Tillsammans med ansvarig föreslå idé till lösningar samt vara behjälplig vid upphandlingar.

Våra verksamhetsområden

Produkter

Utvecklar säkerhetsprodukter för industri, offentlig och boendemiljö

Utveckling

Från problem till färdig lösning/produkt genom specialistkompetens, konstruktör samt tillverkning av prototyp.

Workshop

Öppnas av projektledare vid uppstart

Brandskydd

Brandskyddsarbete för industri, fastighetsbolag och organisationer

3B - Er säkerhet alltid först

Det dagliga brandskyddsarbetet kan vara krävande och svårt att hitta rätt nivå för verksamhetsansvarige. Vi gör besiktningar av befintliga verksamheter/fastigheter, utbildar personalen.